Säännöt

Kinky Carnival Burlesque Ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kinky Carnival Burlesque Ry ja sen kotipaikka on Oulu.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on:

– tarjota jäsenilleen mahdollisuus positiivista kehonkuvaa edistävään, hauskaan ja luovaan harrastustoimintaan

– tuottaa vaihtoehtoisia kulttuuritapahtumia pääasiassa Oulun alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

– tarjoaa jäsenilleen harjoitteluvuoroja tarkoitusta varten vuokratuissa tiloissa tai muissa sopivissa tiloissa

– tarjoaa jäsenilleen muuta oheistoimintaa, kuten askarteluiltoja ja keskustelutilaisuuksia

– järjestää työpajoja burleskista kiinnostuneille

– järjestää burleskitapahtumia, joissa jäsenet pääsevät halutessaan esiintymään.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

– ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

– omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta

– järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia

– järjestää yhdistyksen toiminnan tukemiseksi maksullisia tapahtumia.

Yhdistys on voittoa tavoittelematon.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenten oikeudet

Jäsenellä on oikeus

– osallistua yhdistyksen toimintaan, kuten harjoituksiin, tapahtumiin ja muuhun oheistoimintaan

– käyttää äänioikeutta

– tulla valituksi yhdistyksen toimielimiin.

5. Jäsenten velvollisuudet

Jokaisella jäsenellä on velvollisuus:

– suorittaa jäseneltä peritty jäsenmaksu, jonka suuruus määräytyy sen mukaan onko kyseessä varsinainen jäsen, kannatusjäsen vai kunniajäsen

– pitäytyä kilpailemasta muiden jäsenten kanssa

– välttää draamaa ja puhua mahdollisista ongelmista avoimesti, mieluiten kasvotusten

– hyväksyttää kaikki ryhmän nimissä toteutetut julkiset esiintymiset (haastattelut yms.) ryhmän hallituksella tai sen edustajalla

– olla rehellinen ja uskollinen ryhmää kohtaan

– olla aktiivinen ja kommunikoida, viestiä ja vaihtaa ajatuksia ryhmän kanssa

– edustaa ryhmää ja käyttäytyä sen mukaisesti keikoilla, harjoituksissa ja niiden ulkopuolella.

Esiintyvällä jäsenellä on velvollisuus:

– ilmoittaa osallistumisesta keikkaan sitovasti sovittuun päivämäärään mennessä, joka on yleensä kuukautta (minimi) ennen keikkaa

– Muista, että keikasta pois jättäytyminen on täysin hyväksyttävää! Sitovista ilmoittautumisista joustetaan vain, jos esiintyjälle ilmenee ylitsepääsemätön este ja toinen (ei-esiintyvä) pystyy tuuraamaan tätä. Näin vältetään jossittelut ja vastuuhenkilöiden stressaus keikoista.

– osallistua aina keikkojen harjoituksiin

– Keikalla esiintyvien on osallistuttava kaikkiin kuukautta ennen oleviin treeneihin (eli noin neljään treenikertaan). Pick-uppien ja niiden, jotka eivät esiinny keikalla ei ole pakollista osallistua.

– Sovittuun keikkaan tulee suhtautua kuten työhön tai muuhun taiteelliseen produktioon.

– Jos olet poissa kaksi kertaa ilman syytä keikkaa edeltävistä harjoituksista, et osallistu kyseiseen keikkaan.

– Jos sairastut tai sinulle tulee ylitsepääsemätön este osallistua treeneihin, kerro siitä ajoissa.

– Hätätapauksissa tai erittäin yksityisissä asioissa käytetään kaverisysteemiä.

– Oli tilanne mikä tahansa, on sinun kerrottava asiasi ainakin yhdelle ryhmäläiselle, joka puolestaan vahvistaa muille (kertomatta syytä) poissaolon olevan ilmoitettu ja sallittava. Kaveri ei ole kyselemässä perääsi vaan on sinun tehtäväsi ilmoittaa poissaolosta hänelle mahdollisimman ajoissa. Näin valitsemasi henkilö voi ilmoittaa ryhmälle tilanteen olevan selvillä ja saat silti pitää kiinni yksityisyydestäsi, jos näin tahdot. Muista, että harjoituksissa käynti ja yhdessä tekeminen voivat parantaa oloasi ja siellä on turvallista avautua toisille.

– Pari- ja ryhmäesityksiin osallistuvien on erittäin tärkeää osallistua keikan harjoituksiin ja jokaisen tulee huolehtia yhteisestä esityksestä.

– Lähes kaikki poissaolot voidaan korvata aktiivisella osallistumisella fb-ryhmässä.

– Jos et voi tulla harjoituksiin, olet töissä tai asut kaukana: keskustele esityksistä ja laita kuvia tai video omasta esityksestäsi muiden nähtäväksi. Pääsasia on, että kaikki tietävät missä mennään.

– kertoa ja keskustella esityksiä koskevista ideoistaan hyvissä ajoin, jottei tule päällekkäisyyksiä esityksiin, ainakaan samalle keikalle

– totella keikasta vastaavia vastuuhenkilöitä, vastata heidän kysymyksiinsä ja tarjoa apua keikan järjestämisessä.

Huomioitavaa on myös, että vaikka olemme vain harrastajaryhmä, olemme keikoista (myös rahallisessa) vastuussa ulkopuolisille tahoille. Tämän vuoksi tahdomme varmistua, että keikalla esityksiä on tarpeeksi ja kukaan ei peruuta esiintymisiä edeltävänä päivänä hetken mielijohteesta. Tiedostamme kuitenkin, että kaikki eivät tee esityksiä samalla tavalla – osa meistä haluaa keskustella yhdessä kaikesta ja saada kehittävää palautetta sekä kritiikkiä, kun taas osa tekee työnsä parhaiten yksin. Silti vaadimme kaikkiin esityksiin yhteisen hyväksynnän ennen keikkaa, koska keikalla emme ole vain yksittäisiä esiintyjiä vaan edustamme esityksillämme koko ryhmää. Siksi osallistuminen harjoituksiin tai esitysvideoiden näyttäminen ryhmälle ennen keikkaa on pakollista.

Säännöt koskien esiintyjän lavakäyttäytymistä ovat:

– aina ensimmäisenä toimitaan esiintymispaikan sääntöjen mukaan

– vain osittainen alastomuus sallitaan (rajat määrittelee Suomen laki ja esiintyjä itse, mutta burleskin ydinajatukseen kuuluu nännien ja intiimialueiden peittäminen ja noudatamme tätä henkeä)

– esiinnymme selvin päin, mutta rohkaisuryyppy sallitaan

– olemme uskonnollisesti ja poliittisesti neutraali ryhmä

– emme tahallisesti loukkaa esityksillämme ketään

– esitykseen ei saa kuulua seksiä

– esityksissä ei saa käyttää ihmisverta (eläimenveri luokitellaan elintarvikkeeksi, jota voi paikasta ja tilaisuudesta riippuen käyttää, mutta tämä on silti aina tapauskohtaista. Veren tulee olla kaupassa elintarvikkeena myytävää verta. Keikkapaikalta tulee ehdottomasti olla lupa sen käyttöön ja jos veri on muille esiintyjille kauhistus, sijoitetaan numerot riittävän kauas toisistaan, jottei kenenkään tarvitse nähdä verta vasten tahtoaan. Veren käytössä on huomioitava myös se, että yleisöä on syytä varoittaa esityksen sisällöstä etukäteen.)

– esityksissä ei saa käyttää muitakaan ruumiinnesteitä (hikoileminen on väistämätöntä, eikä tämä sääntö sitä koske)

– esityksissä ei saa käyttää eläimiä

– lavalle ei saa tuoda teräviä tai vaarallisia esineitä (miekat, tikarit, yms.)

– Poikkeutena teräviä aseita, esimerkiksi vaatteiden rikkomiseen käytettäviä välineitä voidaan käyttää, jos siitä on keskusteltu esityksen tilaajan kanssa. Turvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Vaarallinen esine ei saa joutua missään vaiheessa yleisön ulottuville eikä sillä saa millään tavalla uhata yleisöä.

– esityksissä ei saa käyttää aitoja tai replica-aseita, vain selkeät leluaseet lavalla sallitaan

– yleisöä ei saa osoittaa edes leluaseella, poikkeuksena ns. ”sormipyssy” sallitaan

– esityksissä ei saa käyttää sotkevia asioita, ellei asiasta erikseen sovita järjestäjän ja muiden esiintyjien kanssa

– esiintyminen lapsena ei ole sallittua ja pedofiliaan viittaavat esitykset ovat niinikään kiellettyjä

– yleisössä surffaaminen ei ole sallittua

– sylitanssit tai yleisön pakottaminen mihinkään fyysiseen ei ole sallittua

– lavalle ei saa tuoda tulta tai räjähteitä

– ainoastaan tulityökortin omaavat henkilöt saavat käsitellä tulta tai kipinöitä, kuten tähtisäde-tikkuja, mutta tällainen esitys kuitenkin tulisi tehdä ulkotiloissa

– jos joku buuataan pois lavalta, tai jotakin muuta vastaavaa tapahtuu, koko show on ohi

– jos meiltä pyydetään jotakin sääntöjemme vastaista, emme tee sitä

– esiintyjien tulee olla kohteliaita ihmisille ja jutella yleisön kanssa, törkeää käytöstä ei tarvitse kuitenkaan sietää

– yleisön kanssa seurustelu ja myös illan jatkaminen samaan osoitteeseen ei ole kiellettyä, mutta hienovaraisuutta tulee kuitenkin ryhmän maineen vuoksi noudattaa.

Vastuuhenkilöt

Vastuuhenkilöitä ovat ne, jotka ovat järjestämässä keikkaa ja hoitavat siihen liittyviä asioita. He ovat yhteydessä keikkapaikan omistajiin, keikan tilaajiin ja ylipäätänsä keikkojen yhteyshenkilöihin. Ensimmäinen vastuuhenkilö on se, jonka kautta keikkaa on kyselty ja aletaan järjestämään. Tämä henkilö valitsee itselleen ankkuriparin tai useamman tarpeen mukaan. Vastuuhenkilöitä on aina oltava vähintään kaksi, jotta kaikki vastuu ei kaadu yhden henkilön niskaan.

Esiintyjän tulee pitää vastuuhenkilöt aina ajan tasalla esityksistään. Vastuuhenkilöt eivät ole laadunvalvojia vaan he huolehtivat, että meillä on vastauksia yhteyshenkilöiden kysymyksiin ja oikeita esityksiä (ei arvauksia ja jossitteluita) sovituille keikoille.

Vastuuhenkilöiden keikkoihin liittyviä tehtäviä ovat mm.

– viestiminen järjestäjien ja esiintyjien välillä

– esitysjärjestyksen miettiminen

– biisien polttaminen levylle sekä siirtäminen muistitikulle

– pick-upin tehtävät

– aamutakkien tai muun peittävän asusteen huolehtiminen keikalle esiintyjiä varten

– keikkapaikalla DJ:n kanssa sopiminen miten biisit soitetaan

– järjestyksen ja muiden ohjeiden kirjoittaminen lapulle (esim. alkaako biisi siitä, kun esiintyjä tulee lavalle vai alkaako heti)

– kyyditykset keikkapaikalle

– alkujuonnon miettiminen

– jne.

Pick-upin velvollisuuksiin kuuluu aina

– Korin, laukun tai muun apuvälineen hankkiminen ja tuominen keikalle vaatteiden keräämistä sekä säilytystä varten

– kysyä esiintyjiltä mitä rekvisiittoja he tarvitsevat lavalle ennen esitystä ja minne ne sijoitetaan, esimerkiksi onko tuoli missä laidassa

– kysyä esiintyjiltä mitä esiintyjät riisuvat lavalla, jotta hän muistaa varmasti poimia kaikki vaatteet eikä mene mitään hukkaan

– Pyytää takaisin yleisön joukkoon lentänyt rekvisiitta

Pick-upin homma on yllättävän haasteellista jos keikalla on paljon rekvisiittoja lavalla, joten kannattaa tehdä muistiinpanot ja kysellä ajoissa. Pickup on usein, joskaan ei välttämättä keikan toinen vastuuhenkilö.

6. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

7. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Yhdistys voi myös erottaa jäsenen, jos

– hän ei ole hoitanut velvoitteitaan

– hän on huomattavasti vahingoittanut yhdistystä

– hän ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä

mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Erottamisesta päättää yhdistyksen kokous, ja erottaminen tulee perustella, eli on kerrottava, mikä on se vahingollinen teko tai jäsenyyden ehto, joka on erottamisen syynä.

Kuitenkin mikäli erottamisen syynä ovat maksamattomat jäsenmaksut, voidaan jäsen tulkita eronneeksi ilman erillistä kokousta.

Vaikka yhdistyksestä erotettava ei kutsusta huolimatta saapuisi kokoukseen, on erottamispäätöksestä kuitenkin tiedotettava asianosaiselle.

8. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtaja sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

10. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

11. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

13. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.