Toimintaohjeet

 

Esiintymiset

 • Yhdistys tuottaa kaksi kertaa vuodessa koko illan burleskishown, jossa jäsenillä on mahdollisuus esiintyä. Näistä tilaisuuksista tiedotetaan erikseen.
 • Kaksi viikkoa ennen keikkaa yhdistys pyrkii tarjoamaan 2 salivuoroa viikossa
 • On toivottavaa, että esiintyjä osallistuu ainakin kaksiin harjoituksiin plus kenraaleihin ennen keikkaa. Näin voidaan pitää huoli, että esitys valmistuu ajallaan sekä pysytään kartalla, millaisia esityksiä on tuloillaan, eikä synny päällekkäisyyksiä teemojen ym. osalta.
 • Keikalle voi ilmoittautua kuka vain, jolla on esitys esitettävänään. Lopulliset esiintyjät valitsee tuottaja. Myös asiakkaan toive voi ratkaista, millainen numero lähetetään keikalle.
 • Hallitus tai keikan järjestäjä kokoavat asiakkaan toiveita vastaavan paketin ilmoittautuneiden joukosta.
 • Esitykseen sitoutunut porukka huolehtii siitä, että sairaus- ym. esteellisyystapauksissa hankitaan tilalle sijainen. Varamiehitys on hyvä ottaa huomioon keikalle ilmoittauduttaessa.
 • Toistuvat oharit saattavat vaikuttaa keikkamahdollisuuksiin
 • Esiintyjä voi käydä esiintymässä myös omalla nimellään, ilman Kinky Carnivalin osuutta, pakettia ja sopimuksia. Tällöin esiintyjä edustaa omalla nimellään/taiteilijanimellään

Someprotokolla

 • Perustahti facebookin päivittämiseen on 1 krt/viikko.
 • 2 viikkoa ennen julkisia keikkoja päivitetään 3 krt viikossa keikkapäivään asti.
 • Kaikki saavat osallistua sisällön tuottamiseen, mutta ne julkaistaan Tiian ja Meten kautta.
 • Facebookin viesteihin vastaa joku somevastaavista tai puheenjohtaja. Myös ne, joilla on valtuudet profiilin käyttöön voivat vastata, mikäli näkevät sen järkeväksi.

Sopimuskäytänteet

Jokaisesta keikasta, työpajasta, ja muusta ulkopuolisen tahon kanssa yhteistyössä tapahtuvasta toiminnasta kirjoitetaan aina kirjalliset sopimukset. Sopimuksien tekemisestä vastaavat keikkajärjestäjä ja sihteeri yhdessä.
Kaikkin sopimuksiin on kirjattava vähintään seuraavat tiedot:

 • keikan tilaaja, yhteyshenkilö ja yhteyshenkilön yhteystiedot
 • laskutustiedot (laskun saaja, sähköpostiosoite)
 • Kinky Carnival Burlesquen yhteyshenkilö/keikkajärjestäjä ja tämän yhteystiedot
 • sovittu palkkio
 • tarkka keikkapaikka ja aika (osoite, pvm, kellonaika)
 • Kyseistä keikkaa koskevat erityiset tiedot, eli kaikki mitä on sovittu: tarjotaanko esiintyjille ruokaa keikkapaikalla? Onko yhdistys luvannut toimittaa kuvia? Kuuluuko työpajoihin yhdistyksen tarjoamia proppeja, esim. hanskoja joita voi lainata? Jne. Asioita joita ei ole sovittu, ei tarvitse kirjoittaa.

Sopimuspohja löytyy facebookin ryhmästä Kinkkujen Karsina.
Sihteeri kirjoittaa sopimuksen puhtaaksi keikkajärjestäjältä saamiensa tietojen perusteella. Sopimus toimitetaan keikkajärjestäjälle tarkastettavaksi, jonka jälkeen keikkajärjestäjä huolehtii allekirjoitusten hankkimisesta sopimuksiin. Sopimuksia tehdään aika yksi kappale jokaiselle sopimusosapuolelle. Allekirjoitetut sopimukset toimitetaan sihteerille, joka pitää sopimukset tallessa.

Verkkosivut

 • Verkkosivuille tehdään suurempi päivitys puolivuosittain, kauden vaihtuessa, jolloin esiintyjälista päivitetään ajantasalle ja samalla sivuille voidaan tarvittaessa tehdä muita, suurempia päivityksiä mikäli sellaisille on tarvetta
 • Pienempiä muutoksia verkkosivuille voidaan tehdä myös kesken kauden.
 • Verkkosivujen päivittämisestä vastaa kulloinkin verkkosivuvastaava, joka tällä hetkellä on yhdistyksen sihteeri.
 • Toiveet verkkosivujen korjausehdotuksista lähetetään aina sähköpostilla tarvittavan materiaalin kera (esim. kuvat)
 • Verkkosivuille arkistoidaan kinkkujen historiaa: kuvia, keikkajulisteita, ja muuta mikä halutaan pitää tallessa
 • Verkkosivut toimivat myös ajankohtaisena tiedotuskanavana josta on helposti löydettävissä tulevat tapahtumat
 • Jäsenet pitävät yhdessä blogia, jossa voidaan kertoa kuulumisia, mietteitä, esitellä kuvia. Verkkosivuvastaava huolehtii blogipäivityksien julkaisemisesta.